سرمقاله‌های مجله فیزیک

 • این بیست‌وپنج سال: پاییز و زمستان ۱۳۸۶، شمارۀ پیاپی ۹۹ و ۱۰۰، ص ۱۳۴
 • از سند تا سند: ما کجا و آنها کجا!: بهار و تابستان ۱۳۸۵، شمارۀ پیاپی ۹۳ و ۹۴، ص ۲
 • مشق علم و بازیگری در علم: پاییز و زمستان ۱۳۸۴، شمارۀ پیاپی ۹۱ و ۹۲، ص ۷۸
 • رضازاده و تولید علم جهانی: بهار و تابستان ۱۳۸۳، شمارۀ پیاپی ۸۵ و ۸۶، ص ۲
 • علوم و تحولات بین‌المللی: بهار و تابستان ۱۳۸۱، شمارۀ پیاپی ۷۷ و ۷۸، ص ۲
 • هفتاد سال انجمن فیزیک ایران: هفتاد سال ثبوتی: ۱۳۸۰، شمارۀ ۳ و ۴، ص ۸۶
 • زیره‌فریبی: معلولیت اداری در جاری کردن اعتبارات پژوهشی: ۱۳۷۹، شمارۀ ۳ و ۴، ص ۶۶
 • مدیریت حرفه‌ای در مراکز علمی و پژوهشی: ۱۳۷۹، شمارۀ ۱ و ۲،‌ ص ۲
 • سندرماگ: ۱۳۷۸، شمارۀ ۳ و ۴، ص ۷۰
 • بی‌ادبی، ادب، و ادبیات در علم: ۱۳۷۸، شمارۀ ۱ و ۲، ص ۲
 • کسوف و عبرت‌های آن: ۱۳۷۷، شمارۀ ۴، ص ۱۶۶
 • فیزیک و نیازهای جامعۀ ما: ۱۳۷۷، شمارۀ ۳، ص ۱۱۰
 • انجمن فیزیک و مجلۀ فیزک: ۱۳۷۷، شمارۀ ۲، ص ۴۶
 • واقع‌نگاری خیال یا ترجیح تلخی امروز و شیرینی فردا به شیرینی امروز و تلخی فردا: ۱۳۷۷، شمارۀ ۱، ص ۲
 • کفران نعمت و جامعۀ علمی ما: ۱۳۷۶، شمارۀ ۴، ص ۲۰۲
 • فوتبال، فیزیک، غرور ملی: ۱۳۷۶، شمارۀ ۳
 • برناکشیدگی: ۱۳۷۶، شمارۀ ۲، ص ۶۲
 • فارغ‌التحصیلان دکتری و مناطق محروم: ۱۳۷۵، سال ۱۴، شمارۀ ۱ و ۲، ص ۲
 • ترویج علم را جدی بگیریم: ۱۳۷۴، سال ۱۳، شماره ۳ و ۴، ص ۷۰
 • نگذاریم حیثیت جامعۀ علمی نحیف ما را نوآمدگان خدشه‌دار کنند: ۱۳۷۴، سال ۱۳، شماره ۲ و ۱، ص ۲
 • دست بالاتر از امکان زده‌ایم: ۱۳۷۳، سال ۱۲، شمارۀ ۴، ص ۱۱۸
 • فرمول یا ورد: ۱۳۷۳، سال ۱۲، شمارۀ ۳، ص ۶۲
 • برشاخ و بن بریدن: ۱۳۷۳، سال ۱۲، شمارۀ ۱ و ۲، ص ۲
 • آموزش عالی: زینت یا ضرورت، ۱۳۷۲، سال ۱۱، شماره ۱ و ۲
 • بدویت در بخش اخبار علمی در رسانه‌ها: ۱۳۷۲، سال ۱۱، شماره ۱ و ۲
 • جسارت برای توسعه و طرح‌های کلان پژوهشی: ۱۳۷۱، سال ۱۰، شماره ۴، ص ۲
 • اصحاب غفلت: ۱۳۷۱، سال ۱۰، شماره ۳، ص ۲
 • سیزده سال گروه فیزیک: ۱۳۷۱، سال ۱۰، شماره ۱، ص ۱
 • باز این چه حکمتی است: ۱۳۷۰، سال ۹، شماره ۳ و ۴، ص ۷۰
 • هشت سال مجلۀ فیزیک: ۱۳۷۰، سال ۹، شماره ۱ و ۲، ص ۱
 • خطر قهرمان‌سازی و رسانه‌های‌همگانی: ۱۳۶۹، سال ۸، شماره ۴، ص ۱۱۶
 • مار، مارگیرها: ۱۳۶۹، سال ۸، شماره ۱ و ۲، ص ۱
 • سیطره کمیت و جزیره‌های کیفیت: ۱۳۶۸، سال ۷، شماره ۴، ص ۱۱۶
 • فیزیک کتاب سال ندارد: ۱۳۶۸، سال ۷،‌شماره ۳، ص ۱
 • با قهرمانان خود چه کنیم: ۱۳۶۸، سال ۷، شماره ۱ و ۲، ص ۱
 • چرا تیشه به ریشۀ خود می‌زنیم؟: ۱۳۶۷، سال ۶، شماره ۴، ص ۱۰۶
 • دکتری فیزیک کیفیت می‌طلبد: ۱۳۶۷، سال ۶، شماره ۲ و ۳، ص ۴۸
 • بهتر از مشابه خارجی…: ۱۳۶۷، سال ۶، شماره ، ص ۱
 • عبرت از تاریخ: ۱۳۶۶، جلد ۵، شماره ۲ و ۳، ص ۶۰
 • از فیزیک نمساوی تا انتشارات گروه فیزیک: ۱۳۶۶، جلد ۵، شماره ۱، ص ۱
 • سه سال مجله فیزیک: ۱۳۶۵، جلد ۴، شماره ۱، ص ۱
 • غرب و اعمال سیاست در ارتباط‌های علمی: ۱۳۶۴، جلد ۳، شماره ۴، ص ۳۲۱
 • در حاشیۀ‌ کنفرانس فیزیک: ۱۳۶۳، جلد ۲، شماره ۳، ص ۱۹۷
 • به مناسبت برگزاری کنفرانس فیزیک ایران: ۱۳۶۳، جلد ۲، شماره ۲، ص ۶۶