سیاست‌گذاری علمی

 • کتاب‌های من در زمینهٔ سیاست‌گذاری علم و زبان علم:
  • ایران من، جلد اول، ایران ۱۴۲۷، عزم ملی برای توسعۀ علم؛
  • ایران من، جلد دوم، توسعۀ علمی ایران؛
  • ایران من جلد سوم، واژه‌گزینی در ایران و جهان؛
  • ایران من، جلد چهارم، معماری علم در ایران؛
  • ایران من، جلد پنجم، مصداق‌های سندرم دورۀ نقل، حاشیه بر معماری علم؛
  • ایران من، جلد ششم، جهار سال در وزارت عتف، مصداقی از مواجهه با سندرم دورۀ نقل؛
  • ایران من، جلد هفتم، ایران ۲۱/۱۵
 • تهمت، افترا و اخلاق علمی [نسخه PDF]
 • ۹۹ درصد علم دنیا رایگان دراختیار ماست: با آن چه کرده‌ایم؟ [نسخه PDF]
 • ایران در قرن ۲۱، متن سخنرانی در همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور [متن مقاله PDF]
 • علم نوین و دموکراسی [متن مقاله PDF]
 • هنوز معنی علم را نمی‌دانیم: گفتگو با روزنامه آرمان، شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۸۸
 • فرهنگ علم در ایران و تحول آن در سی سال اول انقلاب اسلامی: مجله اخبار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 • فرشته‌ها و دیوها: نجوم، شماره ۱۸۷ (مرداد ۱۳۸۸)، ص۲- سرمقاله
 • با شیادی: نجوم، شماره ۱۸۲(فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸)، ص۲- سرمقاله
 • ریشه‌های خود را نخشکانیم: نجوم، شماره ۱۸۳ (اسفند ۱۳۸۷)، ص۲- سرمقاله
 • رصدخانه ملی ایران: آرزوی دیرینه منجمان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای کشور: نجوم، شماره ۱۸۲ (بهمن ۱۳۸۷)، ص۴ – سرمقاله
 • آیا وقت آن است که سیاست ما حمایت از برنامه‌های تحقیقاتی باشد؟ مجله اخبار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، پاییز و زمستان ۱۳۸۷
 • الزام‌های بینشی در سیاست‌گذاری کلان آموزش مهندسی: فصل‌نامه آموزش مهندسی ایران، فرهنگستان علوم ج ا ا – متن سخنرانی ارائه شده در «کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴» ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸- دانشگاه تهران
 • آیا می‌توان آیندۀ علم را در ایران پیش‌بینی کرد؟ مجله اخبار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، بهار ۱۳۸۷- متن سخنرانی ارائه شده در کنفرانس «آینده‌پژوهی، نوآوری و همگرایی فناوری» ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۸۷، دانشگاه امیرکبیر.
 • معماری علم: فرهنگستان علوم پزشکی، در دست چاپ.
 • مصاحبه: ماهنامه حوزه و دانشگاه، سال ۱۳۸۷، شماره ۵۴
 • رصدخانۀ ملی ایران: نتایج نامنظور و نقشۀ راه: مجله اخبار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تابستان ۱۳۸۷.
 • رنج‌نامه‌ای بر غربت غریب استاد حسابی در هیاهوی خاطره‌سازان! [نسخه PDF]
 • درس‌های سیاست‌گذاری علم و فناوری، Training Course on Science, Technology and Innovation (6 – 24 April, 2009) COMSTECH
 • پاسخ به سؤال‌های گروه فرهنگی روزنامۀ قدس، ۲۸ بهمن ۱۳۸۷ [متن مقاله]
 • آیا می‌توان آیندۀ علم را در ایران پیش‌بینی کرد؟، متن سخنرانی در همایش آینده‌پژوهی، نوآوری و همگرایی فناوری، ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۸۷، دانشگاه امیرکبیر
 • معماری علم در ایران، مجله فرهنگستان علوم پزشکی، سال ۱۳۸۷، در دست چاپ [نسخه PDF]
 • سوءتفاهمی به نام علم (مصاحبه): هفته‌نامه شهروند امروز، سال ۱۳۸۷، شماره ۷۰، ص ۹۶. [متن مصاحبه]
 • هموردا خوانان عزیز: وبلاگ هموردا، تیرماه ۱۳۸۷.
 • رونالدو را ول كن، غضنفر را بچسب: خودگل‌زنیهای مكرر!: وبلاگ هموردا، تیرماه ۱۳۸۷.
 • كار ایران درست‌شدنی است!: وبلاگ هموردا، خرداد ۱۳۸۷.
 • سزامی و نمایندگی ایران: مصداقی از بی‌ادبی‌های رفتاری و بداخلاقی‌های علمی: وبلاگ هموردا، خرداد ۱۳۸۷.
 • اشك عمارت: وبلاگ هموردا، فروردین ۱۳۸۷.
 • رصدخانه ملی ایران: آزمونی برای اجرای یك پروژه كلان علمی در ایران: شماره ویژه مجله فیزک، پائیز و زمستان ۱۳۸۶، شماره ۱۰۰، ص ۱۶۸.
 • شیوه توسعه آسیایی: شماره ویژه مجله فیزك، پائیز و زمستان ۱۳۸۶، شماره ۱۰۰، ص ۱۶۳.
 • رصدخانه ملی ایران: رؤیا یا واقعیت: مجله اخبار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، زمستان ۱۳۸۵.
 • چهارسال تجربه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، چ.م.ع/۹، تیرماه ۱۳۸۴.
 • نابسامانی‌های علمی ناشی از فقدان اجتماع علمی در كشور: مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، ن.م.ع/۱، اردیبهشت ۱۳۸۴.
 • مدل‌های شبه اقتصادی علم، نقش اجتماع علمی، و مفهوم سرمایۀ نمادین ضمنی: مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، م.م.ع/۱۴، فروردین ۱۳۸۴.
 • علم و جایگاه ما نسبت به آن و نسبت علم سكولار با ما: مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، ع.م.ع/۱۸، دی ماه ۱۳۸۳.
 • شناسایی عوامل موفقیت پروژه‌های تحقیقاتی در صنعت برق: مؤسسۀ تحقیقات و آموزش مدیریت (وابسته به وزارت نیرو )، تهران، آبان ماه ۱۳۸۳.
 • وضعیت پژوهشی كشور: ضعف‌ها و قوت‌ها: مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، و.م.م/۱۰، تابستان ۱۳۸۳.
 • توسعه و روش جلسه- محوری در اداره امور كشور: مجله رهیافت، زمستان ۱۳۸۳، شمارۀ ۲۴، ص۳۲، مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، ت.م.م/۸، تابستان ۱۳۸۳.
 • الگوهای موفق همکاری‌های صنعت برق، دانشگاه و دولت: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، الف.ر.م/۱۹-۸۲، آبان ماه ۱۳۸۲.
 • شناخت عوامل رشد پژوهش و نه موانع آن: یك چرخش بینش: مجله رهیافت، بهارو تابستان ۱۳۸۳، شمارۀ ۳۲، ص ۲۹، مركز تحقیقات سیاست علمی كشور، ش.م.م/ ۱۳-۸۲، مهرماه ۱۳۸۲.
 • تدوین معیارهای برگزاری همایش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی: مجله رهیافت، در نوبت چاپ سال ۱۳۸۲، شمارۀ ۲۸.
 • مرجعیت و اشرافیت در علم: ماهنامۀ آفتاب، ۱۳۸۱، سال سوم، شمارۀ ۲۱، ص ۵۲.
 • دانشگاه و تعریف آن: مجلۀ رهیافت، ۱۳۸۰، شماره ۲۴، ص ۱۶
 • ۲۰ سال تمرین برای حل مشكلات درونی انجمن‌ها (مصاحبه): مجلۀ دارو و درمان، شمارۀ ۵، اردیبهشت ۱۳۸۰، ص ۱۸-۲۲.
 • مدیریت حرفه‌ای در علم و اقتدار علمی در منطقه: متن سخنرانی در همایش راهبردهای توسعه علمی، تهران، فروردین ۱۳۸۰.
 • لزوم سیاستگذاری برای علوم: مجله شریف، ۱۳۸۰.
 • روش تحقیق یا توانایی و تشخیص: اولویت با كدام است؟: متن سخنرانی در همایش روشهای تحقیق در علوم و فنون مهندسی، تهران، اسفند ۱۳۷۹.
 • توسعۀ علمی، فرهنگی، و مدیریت رسانه، ۱۳۷۹، پژوهش و سنجش، سال هفتم، شمارۀ ۲۳، ۲۴، ص ۵۳-۶۲
 • نقش مدیریت رسانه در توسعۀ علمی و فرهنگی: متن سخنرانی در مسجد بلال صدا و سیما، تهران، بهمن ۱۳۷۹
 • آسیب‌شناسی فرایند علوم و تحقیقات پس از انقلاب: متن سخنرانی در همایش علم و فناوری، مركز تحقیقات استراتژیك، تهران، دی ۱۳۷۹
 • فیزیك نوین در ایران تاریخچه، وضعیت موجود، و دورنما: متن سخنرانی در دوازدهمین اجلاس تواس، تهران، آبان ۱۳۷۹.
 • موانع فرهنگی توسعه: گره‌ها و رگه‌ها: رهیافت، ۱۳۷۶، شمارۀ ۱۶، ص ۸۴
 • نیازهای جامعه و نقش آموزش عالی: متن مقاله ارائه شده در كنفرانس منطقه‌ای آموزش عالی در قرن ۲۱، یونسكو، تهران، ۱۳۷۷/۱۹۹۸.
 • نقش نهاد دانشگاه در جامعه: رهیافت، ۱۳۷۴، شماره ۹، ص ۵۰
 • مشخصات كشورهای توسعه نیافته از نظر پارامترهای علمی: در مجموعه سخنرانی‌های جوان، پژوهش، برنامه‌ریزی؛ اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان، زمستان ۱۳۷۳.
 • رشد مقالات علمی در ایران: فصل‌نامه سیاست علمی و پژوهشی، ۱۳۷۲، شماره ۴، ص ۱۲.
 • انستیتو تاتا: فصل‌نامه سیاست علمی و پژوهشی، ۱۳۷۱، شماره ۳3، ص ۱۷۰
 • آیا و چگونه توسعۀ علمی ایران امكان پذیر است؟: فصل‌نامه سیاست علمی و پژوهشی، ۱۳۷۱، شماره ۳، ص ۳۳
 • نگرشی بر وضعیت تحقیقات در ایران: فصل‌نامه سیاست علمی و پژوهشی، ۱۳۷۰، شماره ۱، ص ۱۵