واژه‌‌گزینی و زبان علمی

  • نقش واژه‌گزینی در توسعه: مطالعۀ موردی در زمینۀ واژگان سیاست‌گذاری علم و فناوری: دومین هم‌اندیشی واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی، ۱۳۸۲
  • واژه‌گزینی: تهاجم یا تظریف فرهنگی: مجموعۀ مقالات نخستین هم‌اندیشی واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی، ۱۳۷۸، ص ۵۱۳، مركز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۰
  • مدیریت واژه‌گزینی: تشكیلات، روش‌ها، اولویت‌ها: مهرماه ۱۳۷۶، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۱/۷۶/گروه واژه‌گزینی
  • طرح واژه‌گزینی در ایران و جهان: پروژۀ تحقیقاتی برای فرهنگستان ادب و زبان فارسی، ۱۳۷۴، (مسؤول طرح)
  • چرا و چگونه زبان فارسی باید زبان علمی ما باشد؟: نشر دانش، ۱۳۷۴، شماره ۴، ص ۱۲
  • رابطه زبان و تفكر و نقش آن در واژه‌گزینی: نشر دانش، ۱۳۶۴، شماره ۵
  • ضبط و یكسان‌سازی اصطلاح‌های علمی: نشر دانش، ۱۳۶۴، شماره ۳، ص ۴
  • لزوم هماهنگی بین رشته‌های مختلف از لحاظ زبان علمی، سمینار زبان فارسی، زبان علم: در كتاب زبان فارسی زبان علم، ص ۴۳-۵۳ ، ۱۳۶۳،‌ مركز نشر دانشگاهی، تهران
  • مسائل و مشكلات ترجمه متون علمی و فنی: سمینار مسائل ترجمه،‌تهران، اسفند ماه ۱۳۶، ص