دسته: مصاحبه

  • پاسخ به سؤال‌های گروه فرهنگی روزنامۀ قدس

    ۱. سیاستگذاری علمی در ایران باید مبتنی بر شناخت برهه تاریخی و دینامیک جامعه ما باشد. ما هنوز از درک علم نوین فاصله داریم، هنوز «اجتماع علمی» در ایران نداریم، و هنوز «گفتمان علمی» تحقق نیافته است. پس باید در جهت ایجاد اجتماع علمی بکوشیم. در این راه باید بسیار بیاموزیم و برای این آموزش سیاست‌گذاری کنیم. سیاست تشویق مقاالت… ادامه مطلب "پاسخ به سؤال‌های گروه فرهنگی روزنامۀ قدس"

  • سوتفاهمی به نام علم

    گفت‌وگو با دکتر رضا منصوری منتشر شده در هفته نامه شهروند امروز، سال ۱۳۸۷، شماره ۷۰، صفحه ۹۶ الگوی جهانی ارتباط دانشگاه با دولت از نظر وابستگی مالی چگونه است؟ در اروپا دانشگاه‌ها عمدتا دولتی‌اند و دانشگاه‌های خصوصی چندان موفق نبوده‌اند. اما در آمریکا از قدیم خصوصی بوده‌اند، مثل هاروارد، استانفورد و جانز هاپکینز. بسیاری از آن‌ها به نام بنیان‌گذارشان… ادامه مطلب "سوتفاهمی به نام علم"