گفتگوی علی میرزائی با دکتر رضا منصوری

مصاحبه با نگاه نو، شماره ۹۶، زمستان ۱۳۹۱

برای مطالعه متن مصاحبه این فایل را ببینید.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید