تجربه ایران در سیاست گذاری علمی کوتاه و اندک است. سازمان برنامه و بودجه سابقهای ۵۰ ساله در ایران دارد. اما تجربه این سازمان منجر به سیاستگذاری علمی نشدهاست. همچنین شورای پژوهشهای علمی کشور که سابقه آن به قبل از انقلاب میرسد، کمتر از 30 سال است که به تجربهاندوزی در این وادی گام برداشته است . هرگاه فعالیت این شورا به طور پیوسته ادامه مییافت می​توانستیم امیدوار باشیم که اثر مثبت این تجربهاندوزیها در علم وفناوری کشور ظاهر شود.

سیاستگذاری علمی و تحقیقاتی حتی برای شرایط استثنایی کشور ما اجتنابناپذیر است. پژوهشگران عمدتا سیاستگذار نیستند. اما به ناچار باید بخشی از پژوهشگران به عنوان کارشناس پژوهشی رهنمودهای لازم و ممکن را به سیاستگذار برای تصمیم نهایی ارائه دهند. این گروه همواره باید آمادگی داشته باشند خطاهایی که در اجرا مشاهده میشود گوشزد کنند و به موقع به مسئولان و مجریان هشدار دهند. باید توجه داشته باشیم که سیاستگذاری دستکم به همان اندازه پیچیده است که انجام تحقیقات و کار علمی پیچیده است.

متن مصاحبه را در این نشانی بخوانید.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید