گفت‌وگوی اول نشریه «گفتمان الگو» با دکتر رضا منصوری

گفتمان الگو، 2، اسفند 1392، ص 46-50

شما رابطه بین علم و توسعه را چگونه تبیین می‌کنید؟ آیا بین توسعه و پیشرفت تفاوتی وجود دارد؟

من نیز همان تفاوتی را که جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بین توسعه و پیشرفت فرض می‌کنند، قبول دارم و توسعه را به همان معنای متعارف بین‌المللی‌اش می‌بینم اما درباره ارتباطی که بین توسعه و علم می‌بینم، تعریفی را در ابتدای کتاب ایران 1427 از توسعه ارائه کردم؛ به این دلیل که می‌دانستم خیلی‌ها، خصوصاً اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برای توسعه، همان تعریفی را که در کشورهای صنعتی بیان می‌شود، قبول می‌کنند و بر اساس همین تعریف بین کشورها تمایز قائل می‌شوند. این تعریف عمدتاً مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و مقایسه این شاخص‌ها با معدل کشورهای صنعتی است؛ به عنوان مثال می‌گویند ایران توسعه‌یافته نیست، چون جی دی پی (GDP) خاصی دارد و به این شکل یک کشور با کشورهای توسعه‌یافته مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

برای مطالعه متن کامل مصاحبه، این فایل را ببینید.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید