آقای دکتر به نظر شما مهمترین موانع رشد علمی ایران کدامند؟

این مساله در بیست سال گذشته حداقل طی سه نوبت در «شورای پژوهشهای علمی ایران» (که دوره سوم آن از سال ۱۳۶۹ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ پایان یافت) در «شورای عطف» و گاهی هم در «فرهنگستان علوم» مطرح شده است. وقتی به این سابقه نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد فهرستهای بلند بالایی طی ۲۰ سال گذشته به عنوان موانع توسعه علمی ایران منتشر شده است. من در اینجا مایلم مستقل از این فهرستهای طولانی چند مانع بنیادی را ذکر کنم ...

برای مطالعه ادامه مصاحبه، این فایل را مطالعه کنید.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید